Autoklimatizace

  • cena dezinfekce interieru OZONEM ... 300 Kč                             (stálý zákazník-kartička 250 Kč)
  • doplnění klimatice a kontrola těsnění od 490 Kč
  • kompletní opravy autoklimatizace 
  • kompletní dezinfekce a čištění systému autoklimatizace 
  • doplňování autoklimatice chladivem, včetně oleje
  • kontrola těsnosti okruhů 
  • detekce úniku autoklimatizace a následné odstranění úniku

Rezervujte si termín