Autoklimatizace

  • cena dezinfekce klimatizace ozonem ... 300 Kč
  • doplnění klimatice a kontrola těsnění od 490 Kč
  • kompletní opravy autoklimatizace 
  • kompletní dezinfekce a čištění systému autoklimatizace 
  • doplňování autoklimatice chladivem, včetně oleje
  • kontrola těsnosti okruhů 
  • detekce úniku autoklimatizace a následné odstranění úniku

Rezervujte si termín